De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt:

  • € 10.00 gewoon lid
  • € 20.00 gewoon lid buitenland

  • € 15.00 steunend lid

  • € 25.00 steunend lid buitenland
  • € 30.00 (minimum) erelid 

Ereleden en steunende leden krijgen eenmaal per jaar een vermelding in het tijdschrift.

Als lid, maar vooral als steunend lid en erelid help u zorg te dragen voor ons erfgoed, helpt u bij de uitbouw van ons digital fotoarchief. Daarvoor bekomt u, telkens bij de aanvang van een nieuw seizoen ons trimestrieel tijdschrift 'de kluizenaer'. Bovendien wordt u persoonlijk uitgenodigd op onze tentoonstellingen en bij de officiële opening van de jaarlijkse Erfgoeddag bieden wij u graag een hapje en een drankje aan. Bij deelname aan ons jaarfeest zorgen wij voor de aperitief. 

Onze leden kunnen ook buiten de normale openingsuren een extra bezoek aanvragen voor bv. hun familie ter gelegenheid van een familiale bijeenkomst . Vanaf minstens 10 personen hartelijk welkom. Gratis surfen op aanvraag vanaf 5 personen.

Ledenbijdrage in januari te storten op rekening BE20 7835 3899 1156  van Heemkundige Kring De Kluize vzw. Kerkstraat 21 9170 Sint-Gillis-Waas.